Kontakt

Najprostszym i zarazem najszybszym kontaktem
z nami jest adres poczty podany poniżej:

e-mail: dbtrybnik@gmail.com

posiadamy również zamkniętą grupę na facebook’u,
aby do niej należeć koniecznym jest kręcenie z nami,
dużooo kręcić 😉